Chartula pictoria, alebo obrázková kartička, či pohľadnica vstúpila do komunikačného života človeka na sklonku 19. storočia a na niekoľko desaťročí výrazne ovplyvnila komunikáciu medzi ľuďmi. Výstava Chartula pictoria na Ľubovnianskom hrade predstavuje podoby mesta Stará Ľubovňa, Ľubovnianskeho hradu a Ľubovnianskych kúpeľov na starých pohľadniciach. Hlavnou myšlienkou je prezentácia dokumentačnej hodnoty tohto historického pokladu, ktorý sa nachádza v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea a zároveň prestavujú najsilnejším artiklom turistického ruchu. Práve z pohľadu turizmu výstava predstavuje niekoľko ďalších pohľadníc, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia.