Výstava Cracovia 3D predstavuje architektonický a urbanistický vývoj mesta Krakova
od udelenia mestských práv v roku 1257 až do polovice 18. storočia. Návštevníci sa na výstave zoznámia s vývojom zástavby na Hlavnom námestí, kde stáli obchody a tiež akými zmenami prešli mnohé budovy v centre mesta. Okrem toho, výstava predstavuje aj vývoj obranného systému mesta. Zaujímavé sú tiež informácie o vodovodoch a vodnom hospodárstve v meste. Budovy a časti mestského opevnenia sú prezentované vo forme modelov a filmovej animácie.

Výstava sa nachádza vo Výstavnej miestnosti hradu Ľubovňa od 12. 10. 2017 – 30. 1. 2018.

Všetkých srdečne pozývame