Oslavy sviatku slovanských vierozvestcov v skanzene pod hradom Ľubovňa.

Svätá liturgia v drevenom chráme sv. Michala Archanjela v skanzene o 14:00.

Od 15:00 folklórny program v podaní dievčenskej speváckej skupiny VINOK zo Šarišského Jastrabia.