Svätá liturgia v staroslovienskom jazyku v drevenej Cerkvi sv. Michala archanjela v skanzene pod hradom Ľubovňa.

Prezentácia remesiel.

Stoličnoho Džyvky