Piknikové popoludnie v ľubovnianskom skanzene pri príležitosti Dňa matiek.