„Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy“

Piknikové popoludnie v ľubovnianskom skanzene.

Tvorivé dielne s typicky ženskými prácami.

Večerný koncert operného speváka Igora Kucera (neopakovateľnou atmosférou spracované nepublikované nahrávky rusínskych ľudových piesní matky Andyho Warhola Júlie Warholovej)