„VŠETKY KVETY DO RÚK MAMY, SKLADÁM AKO DRAHOKAMY“

Nedeľný piknik v skanzene pod hradom Ľubovňa.

Detské hry a tvorivé dielne.

Od 13:00 dobrovoľné vstupné s piknikovým košom.