Utorok, 15.11.2016 je dňom Prešovského samosprávneho kraja.
Prešovský samosprávny kraj sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Slovensko je administratívne členené na 8 vyšších územných celkov. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy je druhým najväčším krajom na Slovensku. Tvoria ho historické regióny severného, stredného a čiastočne južného Spiša, horného a dolného Šariša a horného Zemplína.
Kraj sa rozprestiera v smere západ – východ .  Dĺžkou 250 km približne trikrát prekonáva svoju šírku. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom.

 

Tento deň sme pre vás, našich návštevníkov pripravili:

  1. Prehliadka hradu a skanzenu v Starej Ľubovni bezplatne.
  2. Prehliadka otvoreného depozitára ľudového odevu počas celého dňa bezplatne (ide o ľudový odev Spiša a Šariša).
  3. Ukážka konzervátorskej práce v zrekonštruovaných priestoroch Domu správcu v barokovom podhradí.
  4. Omáľovanka o hrade pre každého detského návštevníka.

Viac informácií: www.po-kraj.sk

o_plagat_den-psk-2016