Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pripravuje pre svojich návštevníkov a priaznivcov ľudových tradícii podujatie EJ FAŠIANGY, FAŠIANGY, ktoré sa bude konať 26. 2. 2017 o 14:00 v areáli  skanzenu pod hradom Ľubovňa.

Fašiangy sú obdobím od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorou začína štyridsať dňový pôst pred sviatkami Veľkej noci. Pôvod majú v predkresťanských zvykoch a spájajú sa s prelomom zimy a jari. Z obdobia Veľkej Moravy sa zachovali pramene, v ktorých sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust, podobný názov sa do súčasnosti zachoval v Českej republike – masopust. U nás bol nahradený nemeckým výrazom Fasching s pôvodným významom „posledné napitie“, teda posledná možnosť pred pôstom piť alkoholické nápoje. Pôvodne sa v tieto dni naši predkovia lúčili so zimou, spevom a tancom vítali príchod jari. Rôzne magicko-prosperitné úkony mali zabezpečiť dobrú úrodu a hojnosť počas roka, mali tiež ochrannú funkciu pred pôsobením zlých síl a snahu zaistiť plodnosť hospodárskych zvierat a ľudí. Práve prítomnosť masiek a voľná zábava dávala možnosť prekročiť zaužívané pravidlá a normy správania sa, mohli sa používať slová a gestá, ktoré bežne spoločnosť netolerovala.

Súčasťou tohto obdobia boli aj zabíjačky, takže v domácnostiach nechýbali zabíjačkové jedlá, údené a pečené mäso, klobásy, slanina a huspenina. Typické boli tiež jedlá na tuku ako šišky, fánky a pampúšiky. Samozrejme nesmela chýbať pálenka, medovina či varené víno. Posledné dni fašiangov boli na dedine spojené aj s obchôdzkami po domoch, ktoré s radosťou organizovala dospievajúca mládež. Fašiangový sprievod tvorili masky s ľudskou podobou, najčastejšie sa do nich prezliekali muži, išlo napríklad o masku Deda alebo Starého, Babu, Prespanku s dieťaťom, Žobráka, Cigánku, Žida ale nesmel chýbať ani Mäsiar, Poľovník, Vojak či Sudca. Za najstaršie sa však považujú masky zvierat – medveď, kôň, koza a turoň.

Posledné tri dni pred Popolcovou stredou sa nazývajú aj ostatný fašiang, v týchto dňoch vrcholili zábavy a hodovanie. Príďte aj vy zažiť fašiangovú atmosféru do skanzenu pod hradom Ľubovňa, čaká vás sprievod masiek, ľudová zábava, pochovávanie basy a ochutnávka fašiangových dobrôt. O program a zábavu sa postarajú účinkujúci z FS Vrchovina zo Starej Ľubovne, FS Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, ŽSS Miľpošanka z Miľpoša a ĽH Bratov Jendrichovských z Novej Ľubovne. Ak prídete v prezlečení v maske alebo v kroji vstup na podujatie je zdarma.

Použitá literatúra:

BOSÁK, Martin a BOSÁK, Rudolf. Zvyky a tradície na Slovensku. Prešov: Spoločnosť Michala Bosáka, 2006.

NÁDASKÁ, Katarína. Slovenský rok. Bratislava: Fortuna Libri, 2012.