Sprístupnenie hradného detského kútika pre deti od 0-100 rokov 🙂