1. výročie návštevy poľského kráľa Jána Kazimíra na hrade Ľubovňa

Hrad Ľubovňa sa majestátne vypína nad mestom Stará Ľubovňa už niekoľko storočí. V minulosti bol hranicou medzi Uhorským a Poľským kráľovstvom. Hrad Ľubovňa bol dôležitou strategickou pevnosťou. Jeho dejiny sú plné významných udalostí a tajomstiev, ktoré postupne odhaľujeme a objavujeme.

Hrad navštívili viacerí uhorskí a poľskí králi. V roku 2016 si pripomíname 360. výročie kráľovskej návštevy poľského kráľa Jána Kazimíra. Tento panovník vládol v ťažkých časoch, v období, keď Švédske kráľovstvo vpadlo do Poľska. Nepriateľské vojská rýchlo postupovali k mestu Krakov. V nebezpečenstve sa ocitol aj samotný kráľ Ján Kazimír, ktorý musel na istý čas odísť do exilu. Keď sa vracal späť z vyhnanstva, aby oslobodil svoje kráľovstvo, zastavil sa na hrade Ľubovňa, kde ho prijal vtedajší spišský starosta Juraj Sebastián Lubomirski. Kráľovský príchod na hrad Ľubovňa literárne spracoval významný poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz v románe Potopa.

360. výročie návštevy kráľa Jána Kazimíra na hrade Ľubovňa je hlavnou témou Hradných dní, ktoré sa uskutočnia 29. 7. 2016 – 31. 7. 2016. Kráľovskú návštevu bude sprevádzať husárska jazda a mušketierska pechota. V programe bude účinkovať Małopolska choręgiew husarska z Krakova, Šermiarska skupina Bojník z Bojníc a Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Štiavnice. Na kráľovskú počesť predvedú poľskí husári svoje jazdecké umenie, mušketieri svoju zručnosť a obratnosť v súbojoch a sokoliari lov s pernatými dravcami. Program Hradných dní sa uskutoční v dňoch 29. 7. – 31. 7. 2016 11:00, 13:30 a 15:30

Vo štvrtok, 28. 7. 2016 sa uskutoční propagačné vystúpenie v neďalekom poľskom kúpeľnom mestečku Krynica Zdroj, ktoré bude zároveň aj živou pozvánkou na Hradné dni     na hrade Ľubovňa.

V piatok 29. 7. 2016 sa uskutoční nočná prehliadka hradu Ľubovňa zameraná na návštevu poľského panovníka Jána Kazimíra. Prehliadka bude spojená s nočnou ohňovou show.

V nedeľu, 31. 7. 2016 sa uskutoční svätá omša v Kostole Sv. Mikuláša v Starej Ľubovni za účasti všetkých účinkujúcich o 9:00 hodine.

V nedeľu, 31. 7. 2016 sa uskutoční koncert ZLATÝ VEK GITARY so začiatkom o 19:00 v renesančnom paláci hradu Ľubovňa.

plagat_hradne dni