Všetci, ktorí sa počas víkendu (1.-2.7.2017) v pokladni hradu a skanzenu preukážu aktuálnym vysvedčením so samými jednotkami a predložia akýkoľvek identifikačný doklad (napríklad kartička poistenca) získavajú vstup do hradu a skanzenu ZADARMO.

Všetkým školákom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa na stretnutie v našich expozíciách!