Rekonštrukcia historickej udalosti z roku 1683 na hrade Ľubovňa.

„Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“