Medzinárodná výstava prezentuje cech kožušníkov, najpopulárnejší cech od 18. storočia.

Výstava je pripravená v spolupráci s Muzeom Okregowym v Novom Saczi.

Informácie o výstave