Výstava „Kríž – láska, sláva, moc a utrpenie“ sa zameriava na prezentáciu osobitých zbierkových predmetov nesúcich v sebe informáciu o kríži ako najuniverzálnejšom a zároveň najkontroverznejšom semiotickom znaku. Kríž samotný je súčasťou semiózy, procesu pri ktorom priraďujeme k niektorému pojmu, predmetu, javu, osobe alebo udalosti príslušný znak. Kríž je symbol obsahujúci nespočetné kombinácie a variácie v spojení s významom. Pre každého je kríž iným informačným balíkom bez ohľadu na jeho tvar. Je deformovaný vlastnou myšlienkou alebo predstavou a ako taký vnímaný zmyslami. Takto vytvorený trojuholník referencie je zdrojom informácii, ako výsledku rôznych interpretačných snáh v umení alebo pri prehliadke expozícií v múzeu. Práve univerzálnosť predmetov a nedostatok informácií k prezentovaným zbierkam môže poskytovať mylné alebo zavádzajúce informácie. Dostatočné vysvetlenie významu všetkých vrcholov informačného trojuholníka napomáha vytvoriť komplexný obraz o danom predmete.

Výstava Kríž – láska, sláva, moc a utrpenie predstavuje prierez histórie hradu Ľubovňa, mesta Stará Ľubovňa a blízkeho okolia cez obraz kríža. Múzeum spravuje množstvo zbierkových predmetov prepojených univerzálnym symbolom kríža. Výstava prezentuje časť z bohatého zbierkového fondu múzea.

Umelecko – interpretačný obsah s historickým presahom a prepojením na personu alebo priestor vhodne zvýrazňuje jedinečnosť predmetov. Zbierkové predmety Ľubovnianskeho múzea sú doplnené zapožičanými predmetmi. Odbornej a laickej verejnosti majú pútavým, edukatívnym a osobitým spôsobom priblížiť históriu hradu Ľubovňa.

Fotografie z otvorenia letnej turistickej sezóny