Staň sa múzejníkom!

Podujatie je určené pre žiakov základných škôl, ide o zážitkové vzdelávanie a predstavenie muzeálnej práce „zvnútra“.

Zážitkové vzdelávanie pre žiakov základných škôl.
Staň sa múzeujníkom!
Predstavenie práce múzejníkov na podklade príbehu zbierkového predmetu od jeho objavenia skrz dokumentáciu, reštaurovanie až po vytvorenie novej expozície na hrade Ľubovňa.
Žiaci môžu doniesť najstarší predmet, aký doma majú na výstavu vpristoroch Domu správcu v barokovom podhradí hradu Ľubovňa.

Rezervácie termínov na skoly@hradlubovna.sk