Slávnostné sprístupnenie  pracovne etnografa – izby Jána Olejníka

pri príležitosti jeho výročia 95. rokov

 

Súčasťou programu bude:

Otvorenie izby s tanečnou skupinou Partia

 

Ján Olejník „tatranský etnograf“ –

odborná prednáška Doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD.

 

Dokumentárny film o Jánovi Olejníkovi

 

Prehliadka knižnice Jána Olejníka

 

Partneri:

Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v zastúpení doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD.