V spolupráci so šachovým klubom mesta Stará Ľubovňa a poľskými partnermi pripravujeme už 13. ročník medzinárodného turnaja grófa Jána Zamoyského v šachu.

Turnaj sa uskutoční v dome správcu v podhradí hradu Ľubovňa, je sprievodným podujatím Ľubovnianskeho jarmoku.

Prihlášky na turnaj treba zaslať na adresu: info@hradlubovna.sk najneskôr do 25.9.2017

propozicie 2017