Galaprogram finalistov súťaže ZEM SPIEVA.

Účinkujú:

FS Vrchovina zo Starej Ľubovne, Spevácka skupina POĽANA z Jarabiny, Folklórna skupina Jastrabčanka zo Šarišského Jastrabia, Folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, Folklórna skupina KEČERA z Jakuban, Ľudová hudba bratov Jendrichovských z Novej Ľubovne, Dievčenská spevácka skupina Stolyčnoho džyvky, Mužské trio z Čirča.