Konferencia venovaná kulinárskej kultúre v premenách času.