Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána v drevenom kostolíku v skanzene pod hradom Ľubovňa.

Súčasťou svätej liturgie je i sprievod okolo chrámu s ikonou patróna chrámu.

Liturgia sa začína o 13:00 hod.

Po svätej liturgii a sprievode okolo chrámu vystúpi mužská spevácka skupina ŠAMBRIŇCI zo Šambrona.

Šambrinci na facebooku

 

Sväté bohozjavenie nášho pána, boha a spasiteľa Ježiša Krista (6. január)
Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst Ježiša Krista v Jordáne. Bohozjavením sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil v podobe holubice.
Sviatok Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí teda medzi najstaršie sviatky a zaraďuje sa k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roku. Sláviť sa začal už koncom 2.storočia a začiatkom 3.storočia. Tento sviatok prešiel z Východu na Západ. V Západnej cirkvi však postupne v tento deň oslavovali poklonu mudrcov, až sa 6. január napokon stal sviatkom poklony troch mudrcov. Pamiatka krstu Ježiša Krista sa presunula na 13. január.
V dejinách sviatku na Východe môžeme takto rozlíšiť tri periódy:
1.V tejto perióde zahrňuje v sebe sviatok Bohozjavenia narodenie Ježiša Krista, krst Ježiša Krista, poklonu mudrcov a prvý zázrak v Káne Galilejskej.
2.V druhej perióde v 4.storočí, medzi vyššie uvedenými sviatkami, mal prvotné miesto sviatok Narodenia Ježiša Krista.
3.Táto perióda, ktorá sa viaže ku koncu 4.storočia, priniesla oddelenie sviatku Narodenia Ježiša Krista na 25. decembra a sviatok Bohozjavenia sa začal sláviť 6. januára.
So sviatkom Bohozjavenia je úzko spojené jordánske svätenie vody. Tento zvyk siaha do prvých storočí kresťanstva. V priebehu stáročí sa ustálili rozličné spôsoby posvätenia vody. Východný obrad pozná malé a veľké svätenie vody.

(zdroj: www.greckokat-sabinov.sk)

 

a3_trojkralova_liturgia