„Kam nemôže čert, pošle ženu“

Zábavno – edukačný program pre žiakov základných škôl.

Absolvovanie podujatia je na základe objednávky.