Program: 1. kolová súťaž párov 1×32 rozdaní

Miesto: http://www.ujelena.sk/index6.html