Wysoki bastion – wystawa Zamoyskich

Studnia zamkowa

Pałac renesansowy

Wieża gotycka – NIE BÓJ SIĘ

Pałac gotycki

Sala wystawowa

Kaplica barokowa

Pałac barokowy – wystawa poświęcona rodzinie Raisz

Brama późnogotycka

Kazamaty (podziemne korytarze)

Zachodni bastion renesansowy

Pałac barokowy

 

Wystawa historyczna

Baszta renesansowa – RONDEL

Wieża renesansowa z bramą – brama Bonera

Wysoki bastion barokowy z bramą wejścio

Ekspozycje zamku