Dozorcy domu

Kaplica

Dom mieszkalny z Veľkiego Lipníka

Gospodarstwo

Młyn z Sulína

Warsztat kowalski

Siedlisko z Kamienky

Dom mieszkalny z Kremnej

Belki stropowe wewnętrzne

Dom mieszkalny z Jakubian

Dom z Jarabiny

Warsztat stolarski

Dom jednorodzinny z Údola

Siedlisko rolne z Údola

Dom pasterza z Litmanovej

Dom rolnika wójta gminy z Veľkiej Lesnej

Spichlerz z Veľkiej Lesnej

Sezonowe zabudowania polowe z Litmanovej

Dom mieszkalny z Veľkiego Lipníka z 1922 roku

Greckokatolicka cerkiew z Matysovej

Ekspozycji skanzenu