Nagrody

Nagroda FENIKS – zabytek kultury 2011 roku

Zamek Lubowla w Starej Lubowli zdobył nagrodę Feniks – zabytek kultury 2011 roku za odrestaurowanie pałacu renesansowego i jego innowacyjne udostępnienie zwiedzającym.

Nagroda Przewodniczącego Preszowskiego Kraju Samorządowego 2011

Przewodniczący Preszowskiego Kraju Samorządowego przyznał Muzeum Lubowelskiemu nagrodę za wieloletnie profesjonalne podejście do zachowywania i wzbogacania dziedzictwa kultury oraz za wzorową prezentację zabytków Kraju Preszowskiego.

Cena Unii Miast Słowacji 2013

Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli zdobył w 2013 roku nagrodę główną Unii Miast Słowacji za udostępnienie wystawy architektury ludowej i terenu Zamku Lubowla osobom niewidomym i niesłyszącym z zamiarem umożliwienia w kolejnym etapie zwiedzania całej ekspozycji także osobom upośledzonym ruchowo.

Najlepsza książka i materiał promocyjny za 2011 rok

Książka Siedem wieków zamków Lubowla i Dunajec, którą wydało Muzeum Lubowelskie, zdobyła prestiżową nagrodę – pierwsze miejsce w kategorii Książki o województwie i regionie ogólnosłowackiego konkursu Najpiękniejsze książki i materiały promocyjne o Słowacji za rok 2011.

Nagroda Przewodniczącego Preszowskiego Kraju Samorządowego 2010

Przewodniczący Preszowskiego Kraju Samorządowego przyznał Muzeum Lubowelskiemu nagrodę za wieloletnie profesjonalne podejście do zachowywania i wzbogacania dziedzictwa kultury oraz za wzorową prezentację zabytków Kraju Preszowskiego.

Nagroda TRIPADVISOR 2014

W 2014 roku Muzeum Lubowelskie – Zamek w Starej Lubowli uzyskał Certificate of Excellence od portalu TripAdvisor.com

Najlepsza książka i materiał promocyjny za 2012 rok

Najlepsza książka i materiał promocyjny za 2012 roke.

Najpiękniejszy kalendarz Słowacji 2013 (III miejsce)

Konkurs jest co roku ogłaszany przez Klub Fotopublicystów Słowackiego Związku Dziennikarzy. W kalendarzu na 2013 rok Muzeum Lubowelskie prezentowało historyczne wizerunki Zamku Lubowla od 1530 roku do 2011 roku.

Siedem cudów Preszowskiego Kraju Samorządowego (II miejsce)

W latach 2008 – 2009 miało miejsce publiczne głosowanie o 7 cudach Preszowskiego Kraju Samorządowego, wśród których zamek w Starej Lubowli zajął drugie miejsce.

Benefactor Musaei Scepusiensis 2008

Słowackie Muzeum Narodowe – Muzeum Spiskie w Lewoczy od 2006 roku udziela nagrodę Benefactor Musaei Scepusiensis. Jest to forma wsparcia współdziałania ze zwiedzającymi, promocji historii i dziedzictwa kulturowego regionu, starań ukierunkowanych na zwiększenie medializacji i uzyskiwanie wsparcia i współpracy w różnej postaci. Nagroda jest udzielana w siedmiu kategoriach za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie działalności naukowej związanej z rozwojem muzeum, dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa regionu. W 2008 roku nagrodę tę zdobyło Muzeum Lubowelskie.