Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w dniach 01.07.2020 do 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – IV etap.

Zadanie jest kontynuacją działań realizowanych w latach 2015-2017 w ramach trzech etapów projektu „Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy”, dofinansowanego przez MKiDN. Zakłada ono opracowanie zasobu archiwalnego dotyczącego poloników obejmujących zagadnienia związane z pograniczem sądecko-spiskim. W IV etapie pracą badawczą zostaną objęte kolekcje dotyczące 13 miast spiskich i starostwa spiskiego od II połowy XVI do I połowy XVIII w. Zostanie przygotowane opracowanie dokumentacyjne 82 archiwaliów zawierające: wstęp historyczny, spis poloników wraz z nagłówkami i przypisami historycznymi, przepisane z rękopisu dokumenty w j. łacińskim i staropolskim oraz tłumaczenia
z łaciny na j. polski i z j. polskiego na j. słowacki. Całość uzupełni dołączony materiał fotograficzny pozyskany podczas poprzednich kwerend. Dodatkowo zostanie przygotowana plenerowa wystawa promująca projekt. Opracowanie i wystawa zostaną udostępnione online. Projekt będzie realizowany z partnerami słowackimi.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Publikacja: Opracowanie dokumentacyjne 82 archiwaliów z Archiwum Spiskiego w Lewoczy

Organizátori:

Partner projektu: