Przyjaciele Zamku Lubowla

Stowarzyszenie „Przyjaciele Zamku Lubowla”

„Przyjaciele Zamku Lubowla” to stowarzyszenie, które działa na rzecz rozwoju Zamku Lubowla w formie promocji, programów wychowawczo-edukacyjnych, organizacji szkoleń i imprez edukacyjnych w zakresie sztuki dawnej itp. Stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze w celu wymiany informacji i organizacji działań naukowych, kulturalnych i społecznych.
Stowarzyszenie przygotowało jak dotąd trzy edycje wydarzenia „Nasz zamek”, które było adresowane do uczniów szkół podstawowych w mieście. Uczestniczyło także w przygotowaniu dwóch wystaw Muzeum Lubowelskiego cieszących się największą popularnością: „Czar gobelinów” i „Lubowelska Biała Dama”. Regularnie uczestniczy w przygotowaniu letnich sezonów turystycznych i współpracuje ze skautingiem słowackim. Dla młodych miłośników historii stowarzyszenie zorganizowało wycieczki po zamkach województwa małopolskiego oraz do Krakowa.

Państwo także mogą mieć swój wkład

w zachowanie słowackiego dziedzictwa kultury..

Promocja Zamku Lubowla.

  • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze w celu wymiany informacji i organizacji działań naukowych, kulturalnych i społecznych.

  • Organizacja szkoleń i wydarzeń edukacyjnych w zakresie sztuki dawnej.

  • Programy wychowawcze i edukacyjne.

Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“
ul. Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa

Nr identyfikacyjny organizacji IČO: 37881931
bank: OTP Banka Slovensko, nr rachunku: 7534136/5200
Przedstawiciele statutowi Stowarzyszenia:
JUDr. Vladimír Dlugolinský, Prezes Stowarzyszenia
PhDr. Dalibor Mikulík, Wiceprezes Stowarzyszenia

Wydarzenia organizowane przez PZL dla swoich członków:

2005 – Śladami starostów Lubomirskich – zapoznanie się z zabytkami Małopolski
• Niedzica, kościół drewniany w Dębnie, kopalnia soli w Bochni, Muzeum S. Fischera w Bochni, Nowy Wiśnicz, Zamek Wiśnicz, sanktuarium Tropie, skansen Nowy Sącz.
2007 – Kraków i okolice – zwiedzanie dawnej stolicy Polski i przybliżenie jej związków z Zamkiem Lubowla
• zwiedzanie: Muzeum Czartoryskich, Wawel, Kościół Mariacki na Rynku, klasztor na Bielanach, centrum Krakowa
2008 – udział w przedstawieniu w teatrze im. Jonáša Záborskiego w Preszowie
2009 – udział w przedstawieniu pt. Franciszek z Asyżu w teatrze im. Jonáša Záborskiego w Preszowie
2010 – udział w przedstawieniu pt. Maria Antonina
2011 – Poznajmy swój kraj – śladami środkowosłowackich miast górniczych
• zwiedzanie: Skansen w Pribylinie, muzeum w miejscowości Svätý Anton, muzeum w Bańskiej Szczawnicy – wszystkie ekspozycje, muzeum w Kremnicy – wszystkie ekspozycje
2012 – udział w konferencji pt. Część Spiszu w zastawie królów polskich
2013 – Śladami chrześcijaństwa południowej Słowacji i północnych Węgier
• zwiedzanie: Zamek Topolčianky, Państwowa Stadnina Koni Topolčianky, Biblioteka rodziny Apponyi w Oponicach, Muzeum Diecezjalne w Nitrze, Ostrzyhom, Muzeum Lalkarstwa i Zabawek, Muzeum Zamkowe w Fiľakovie.

Wydarzenia organizowane przez PZL dla osób niezrzeszonych:

2004 – uczestnictwo w organizacji koncertu noworocznego na Zamku Lubowla
2005 – uczestnictwo w przygotowaniu wystawy Antiqua Liblaw podczas sezonu letniego na Zamku Lubowla
– uczestnictwo w przygotowaniach Rajdu Weteranów 500 km wraz z miastem Stara Lubowla i Muzeum Lubowelskim
2006 – wydarzenie Nasz zamek – konkurs artystyczny dla szkół podstawowych organizowany w celu większej identyfikacji mieszkańców miasta z jednym z jego symboli
2007 – Nasz zamek – wydarzenie dla szkół podstawowych (Zamek i skansen dzieciom)
2008 – Nasz zamek – wydarzenie dla szkół podstawowych
– wydanie folderu informacyjnego „Historia miasta”
– wydanie broszury o rodzinie Zamoyskich
– uczestnictwo w organizacji turnieju szachowego im. hrabiego Jana Zamoyskiego
2009 – Nasz zamek – wydarzenie dla szkół podstawowych
– wydanie kolorowanki O Czertowej Skale wraz z legendą o budowie Zamku Lubowla
2010 – współfinansowanie zakupu replik polskich klejnotów koronacyjnych
– wydarzenie Był sobie zamek – przedstawienie zamku oczami dzieci ze szkół podstawowych w formie plastycznej, muzycznej czy literackiej – konkurs
2011 – prezentacja wydarzenia Był sobie zamek w formie wystawy na zamku Lubowla
– dystrybucja kolorowanek do szkół podstawowych w Starej Lubowli
2012 – stworzenie kolorowanki O zgubionym królewskim jabłku i jej dystrybucja do szkół podstawowych w Starej Lubowli
– uczestnictwo w wydarzeniu Europejska Orkiestra Jazzowa na Zamku Lubowla – koncert Europejskiej Orkiestry Jazzowej w skansenie w Starej Lubowli
– uczestnictwo w przygotowaniach szachowego Turnieju 4 wież
– uczestnictwo w organizacji konferencji Część Spiszu w zastawie królów polskich
2013 – uczestnictwo w projekcie udostępnienia Zamku Lubowla dla niewidomych i niedowidzących
– uczestnictwo w projekcie udostępnienia Zamku Lubowla dla niesłyszących
– stworzenie przewodnika dla dzieci po zabytkach miasta Stara Lubowla
– uczestnictwo w organizacji wydarzenia Dni zamkowe 2013
– uczestnictwo w organizacji koncertu braci Babjaków na Zamku Lubowla

AKTUALNOŚCI