Skansen niewidomym

W 2011 roku Muzeum Lubowelskie postanowiło włączyć się do studenckiego projektu, którego autorem był Tomáš Demian – student Uniwersytetu im. Konstantego Filozofa w Nitrze. We współpracy z autorem projektu muzeum udało się udostępnić niewidomym część wystawy ludowej architektury. Działania dotyczyły obiektów przy głównej ulicy skansenu oraz kościółka z Matysovej.

Przed obiektami znajdują się trójwymiarowe makiety umożliwiające „obejrzenie” obiektu rękami.

W wnętrzach wybranych budynków można zwiedzić pomieszczenia i eksponaty opatrzone opisami..

Usuwanie barier na terenie skansenu

polega na umieszczeniu oznaczeń dla niewidomych składających się z linii prowadzącej w postaci poręczy oraz tablic kierunkowych i informacyjnych w alfabecie Braille’a zamontowanych na linii prowadzącej, co umożliwia osobom upośledzonym wzrokowo poruszanie się po skansenie.

Ogólne informacje o historii obiektów i muzeum architektury ludowej uzupełnia drukowany przewodnik w alfabecie Braille’a, który jest dostępny w kasie skansenu.