Zamek niesłyszącym

Dnia 11 listopada 2013 r. Muzeum Lubowelskie udostępniło zamek osobom niesłyszącym. Ideę tę wsparło Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej oraz Zespół Szkół z Internatem im. Pavla Sabadoša w Preszowie.

Udostępnienie zamku niesłyszącym polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwiających zastosowanie nagrania wideo zawierającego treść przewodnika w języku migowym. Wirtualne nagranie zwiedzający będą mogli ściągnąć za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, która umożliwia czytanie kodów QR. Wydanie wirtualnych przewodników uzyskało wsparcie finansowe z systemu grantowego Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej na rok 2013.

Dla zwiedzających nieposiadających wymaganych urządzeń przygotowano do bezpłatnego wypożyczenia 5 łatwych w obsłudze tabletów.

Swoje umiejętności mogli wykorzystać także uczniowie Zespołu Szkół z Internatem im. Pavla Sabadoša w Preszowie dla niesłyszących, którzy weszli w rolę tłumaczy. Pod kierownictwem nauczycieli przetłumaczyli specjalistyczne teksty na język migowy, tworząc w nim także neologizmy.