Mgr. Peter Žarnovský

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni sa v rámci svojich odborných činností zameriava na výskum regionálnych dejín, hlavne Starej Ľubovne a okolia. Získané poznatky potom prezentuje laickej, i odbornej verejnosti. Neoddeliteľnou časťou tejto činnosti
je výskum archívnych materiálov. Práve staré a možno niekedy aj zabudnuté písomne pramene nám pomáhajú rekonštruovať obraz života v minulosti. Dejiny nie sú len vyhrané, alebo prehrané bitky, počty padlých a dátumy. Je to v prvom rade život našich predkov v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste a v istých špecifických podmienkach. A práve tieto životné okolnosti nám sprostredkujú archívne materiály. Ich štúdiom a správnou interpretáciou sa pred ľuďmi dnešných čias otvára tajuplná mozaika minulých dôb.

Štátny archív v Starej Ľubovni postihli viaceré príkoria a veľká časť jeho fondu sa nezachovala. Napriek tomu aj dnes je v ňom možné objaviť zaujímavé materiály. Jedným z nich je Kniha testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa. Bola vedená v rokoch 1660 – 1747. Tento jedinečný archívny prameň je mestskou knihou, kde boli zapisované testamenty Staroľubovňanov. Preskúmala a spracovala ju Mgr. Františka Marcinová, PhD. Vďaka týmto zápisom je dnes možné rekonštruovať majetkové pomery vtedajších obyvateľov nášho mesta, to ako sa odievali, aké platidlá, či chotárne názvy používali. Tiež sú tam informácie o vtedajšom urbanizme mesta. V niektorých testamentoch sa nenachádzajú iba majetkovo – právne zápisy, ale sú v nich zachytené aj dobové udalosti z dejín Starej Ľubovne. Napríklad v jednom testamente je spomenutá návšteva poľského kráľa Jána Kazimíra. V inom zas rozsiahly požiar, ktorý postihol mesto.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni vydalo koncom roka 2016 tento unikátny archívny materiál vo forme publikácie. Jej vydanie podporil Fond na podporu umenia sumou 1500 Eur. Publikácia je určená nielen pre odbornú verejnosť, ale všetkým, ktorí sa zaujímajú o dejiny Starej Ľubovne a život jej obyvateľov v minulosti. Knihu testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa si môžete zakúpiť v pokladni hradu Ľubovňa.

DSC_0727

FPU_logo_WEB