Autor: Mgr. Zuzana Kasenčáková

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni patrí k jedným z mála nepreskúmaných kostolov a ukrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa vďaka výskumom postupne dostávajú na svetlo sveta. Prvý významnejší nález bol odkrytý v minulom roku na severnej strane presbytéria – stredoveká nástenná maľba (freska), na ktorej bola nedávno ukončená druhá etapa reštaurátorských prác.

Súbežne s reštaurátorským výskumom, ktorý prebiehal v interiéri kostola sa začal archeologický výskum. Po odstránení kamenného obkladu po obvode celého kostola boli odkryté otvory (okná a vstupy). Cieľom výskumu bolo preskúmať priestor pred odkrytým vstupom do „krypty“, vyčistenie „krypty“ a vytvorenie zamurovanej kostnice.

Prvá etapa archeologického výskumu začala 2. júla 2018. Archeologická sonda bola vytýčená pred odhaleným vstupom na severnej fasáde kostola v blízkosti vstupu do sakristie. Sondážnym výskumom sa podarilo zachytiť schodisko z kamenných stupňov. Zachytené stupne kamenného schodiska korešpondovali výškovo aj sklonom s pokračujúcimi schodmi vedúcimi pod sakristiu. Časť kamenného schodiska bola rozobraná, a kamenné stupne boli sekundárne využité na zamurovanie vstupu. Kamenné schodisko bolo zasypané zeminou a nad posledným kamenným stupňom sa fragmentárne zachovala okruhliaková dlažba, ktorá dokladala úroveň námestia v 19. storočí.

Po odstránení zamurovaného vstupu bolo odkryté celé schodisko, ktoré pozostávalo z deviatich kamenných stupňov. Dňa 20. júla 2018 sa po kamennom schodisku vstúpilo do prvej miestnosti, ktorá je situovaná pod sakristiou a západne od nej sa cez čiastočne zamurovaný prechod vstúpilo do druhej miestnosti. V prvej miestnosti sa na južnej strane nachádzali zamurované krypty z konca 18. a začiatku 19. storočia. V druhej (západnej) miestnosti bolo množstvo rakiev a na južnej strane bolo viditeľné kamenné schodisko stúpajúce smerom do kostola. Obidve miestnosti „krypty“ sa nachádzajú pod severnou bočnou loďou kostola sv. Mikuláša.

Druhá etapa archeologického výskumu bude pokračovať v najbližších dňoch vo forme nedeštruktívneho výskumu. Pomocou georadaru sa preskúma priestor pod hlavnou loďou kostola a na základe týchto výsledkov sa určí ďalší postup prác.