Pomôž Jonatánovi nájsť jeho miesto…

17.3.2015 sme na základných školách v meste Stará Ľubovňa odovzdali deťom Detského sprievodcu po pamiatkach mesta Stará Ľubovňa. Tento sprievodca bol vydaný Občianskym združením Priatelia hradu Ľubovňa v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom. U žiakov základných škôl chceme aj týmto vybudovať vzťah k svojmu mestu a aby žiaci poznali pamiatky a významné objekty, ktoré kedysi v [...]