V roku 2018 realizovalo Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni zaujímavý projekt, ktorého zámerom bolo v dnešnej modernej dobe dať do povedomia tradičnú remeselnú činnosť, ktorá v živote našich predkov mala veľmi dôležitú, existenčnú úlohu. Cieľom projektu bolo návštevníkom múzea a žiakom základných a stredných škôl predstaviť remeselné postupy pri výrobe produktov z dostupných materiálov a kovu. Remeselníci počas letnej turistickej sezóny 2018 predstavili svoju zručnosť v tradičnom prostredí skanzenu formou ukážok spracovania jednotlivých surovín a ich použitia v súčasnosti.

Pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda (5. júl 2018) sa uskutočnil kultúrny program pozvaných súborov a folklórnych skupín, ktoré priblížili národnostné menšiny nášho regiónu. Súbežne s týmto programom boli prezentované remeslá, ktoré boli v tomto regióne zastúpené – drotár, kováč z rusínských obcí a košikár, tkáčka z goraľských obcí. V rámci tejto prezentácie si návštevníci mohli vyskúšať výrobu jednotlivých remeselných výrobkov. Projekt pokračoval v mesiacoch jún – september a to formou remeselných víkendov, kedy sa návštevníci skanzenu pod hradom Ľubovňa mohli osobne oboznámiť s konkrétnou remeselnou výrobou.

Záverečným výstupom projektu je vzdelávací prospekt, ktorý prezentuje postup spracovania ľanu a je doplnení vhodnou foto dokumentáciou. Vzdelávací prospekt je určený pre základné a stredné školy. Ako sa spracováva ľan môžu školy aj prakticky vidieť aj v súčasnosti v priestoroch ľubovnianskeho skanzenu (na základe objednávky).

Vzdelávací prospekt prezentujúci postup spracovania ľanu
Projekt realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín