Dňa 5.7.2014 sa pod hradom Ľubovňa uskutočnili oslavy sviatku slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Program začal modlitbou AKATIST, nasledovala liturgia v staroslovienskom jazyku, ktorú slúžil o. Miroslav Bujdoš, príhovor predniesol Tomáš Pavlikovský. Po skončení liturgie bol v drevenom kostolíku svätého Michala Archanjela koncert vážnej hudby v podaní Priateľov hudby z Banskej Bystrice. Ďakujeme všetkým za účasť na týchto oslavách. Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

Foto z podujatia nájdete TU.