30. výročie schválenia ústavy Slovenskej republiky

Autor: Mgr. Radovana Čubová

Rok 2022 je bohatý na viaceré významné výročia na Slovensku. Výnimkou nie je ani 1. september. V tento čas si totiž pripomíname významnú udalosť – prijatie prvej ústavy v rámci samostatného a demokratického Slovenska.

Prípravy na skoncipovanie ústavy Slovenskej republiky prebiehali na pozadí zmien a náročných rokov. Hlavnou témou bolo rozdelenie Česka a Slovenska na dva nezávislé štáty. Situácia pred prijatím ústavy bola do značnej miery nejasná. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa mali konať v júni 1992 sa nevedeli kandidáti jednoznačne vyjadriť k základnej otázke. Mala by byť nová ústava, ústavou členského štátu federácie alebo  ústavou novovzniknutého štátu?

Jej návrh spracovala skupina expertov pod vedením právnika a pedagóga, profesora Milana Čiča. Predložili ho vláde Slovenskej republiky, ktorá ho vzápätí nato posunula ako vládny návrh Slovenskej Národnej rade. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa rozhodlo, že tento vládny návrh už bude koncipovaný ako Návrh ústavy samostatného štátu.

V júli Slovenská národná rada formálne schválila  Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Týmto činom sa Slovensko prihlásilo k vlastnej a samostatnej štátnosti. Už nič teda nestálo v ceste k schváleniu Ústavy Slovenskej republiky. Udialo sa tak 1. septembra 1992. Za ústavu vtedy hlasovalo 114 poslancov, 16 bolo proti a 4 poslanci sa hlasovania zdržali.

Ústavu Slovenskej republiky môžeme právom považovať za základ našej slovenskej štátnosti. Jej prijatie v konečnom dôsledku znamenalo rozdelenie federatívneho štátu Česka a Slovenska na dva samostatné nástupnícke štáty.

Voľbou sa na prijatí podieľali aj Staroľubovňania

Rozdelenie Československého federatívneho štátu sa dotýkalo aj obyvateľov v Starej Ľubovni. Na politickom dianí sa aj oni podieľali prostredníctvom volieb. Parlamentných volieb sa v roku 1992 zúčastnilo takmer 85% ľudí z okresu. Podobne ako na celom Slovensku aj tu zvíťazilo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Niekoľko zástupcov z okresu sa vo voľbách prebojovalo do zastupiteľských orgánov, išlo o Ing. Karola Dubiela  a Ing. Martu Oravcovú. Prostredníctvom nich sa tak priamo podieľali nielen na prijatí ústavy ale stáli aj pri vzniku Slovenskej republiky 1. 1. 1993.


 Zdroj:

ĎURICA, M.S.: Dejiny Slovenska a Slovákov v čase následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava: Lúč, 2003. 837 s. ISBN 80 – 7114-386 – 3

LAINCZ,E a kol.: Monografia mesta Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2020. 580 s. ISBN 978-80-89860- 16-6