Hájovňa

Kaplnka

Obytný dom z Veľkého Lipníka

Hospodársky trakt z Ruskej vole

Mlyn zo Sulína

Kováčska vyhňa

Usadlosť z Kamienky

Obytný dom z Kremnej

Izbové stropné trámy

Obytný dom z Jakubian

Dom z Jarabiny

Stolárska dielňa

Rodinný dom z Údola

Roľnícka usadlosť z Údola

Dom pastiera z Litmanovej

Roľnícka usadlosť z Údola

Dom roľníka a obecného richtára z Veľkej Lesnej

Sezónne poľné obydlia z Litmanovej

Obytný dom z Veľkého Lipníka z roku 1922

Gréckokatolický kostolík z Matysovej

Expozície skanzenu