Vysoký bastión - expozícia Zamoyských

Hradná studňa

Renesančný palác

Gotická veža - bergfried (nebojsa)

Gotický palác

Výstavná sieň

Baroková kaplnka

Barokový palác - expozícia Raiszovcov

Neskorogotická brána

Kazematy (podzemné chodby)

Západný renesančný bastión

Barokový palác

Historická expozícia

Renesančná bašta (rondel)

Renesančná veža s bránou, tzv. Bonerova brána

Vysoký barokový bastión so vstupnou bránou

Expozície hradu