“Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria”.


Obnova hradu Ľubovňa – o projekte

Renovation of Ľubovňa Castle – about the project

Projekt získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume viac ako 850 000 eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 130 000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia a obnova havarijného stavu severovýchodnej hradby hradu Ľubovňa, záchrana a prezentácia archeologickej lokality vojenských kasárni zo 17. storočia.

Partneri projektu: Vardo Múzeum v Nórsku, ZS s MŠ v Štiavnických Baniach a Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa.

V roku 2011 došlo k zrúteniu časti severovýchodnej hradnej fortifikácie na hrade Ľubovňa, čo spôsobilo havarijný stav tejto významnej kultúrnej pamiatky. Miesto pádu hradného múru sme začali diagnostikovať a zároveň hľadať riešenia, ako havarijný stav odstrániť a hradný múr zachrániť. Zistili sme však, že pádom múra sa odhalila časť pôvodných vojenských historických kasární zo 17. storočia, o ktorých sme mali dôkazy z dobových záznamov. Pri archeologických vykopávkach bolo nájdených viacero zaujímavých artefaktov – kachlice, strelivo, riad ale napr. aj hracia kocka. Výskum odhalil základy kasární, obytné priestory a zachované delové strieľne.

V súčasnosti hradba a významná archeologická lokalita naďalej podliehajú rozsiahlej deštrukcii. Našou snahou je v rámci projektu nádvorie, celú archeologickú lokalitu, severovýchodný múr, ale aj hradnú studňu resp. cisternu (to ešte kvôli veľkým násypom na 3. nádvorí nevieme presne určiť) zachrániť. Projekt umožní prezentovať historické vojenské kasárne formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológii. 

Podkladom k záchrane celej lokality je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej predchádzalo vypracovanie inžiniersko – geologického prieskumu územia v okolí hradnej studne, prieskum a statické posúdenie zachovaných častí murív hradby a odkrytých nálezov kasární na 3. nádvorí. Práce budú zahŕňať odvodnenie 3. nádvoria, rekonštrukciu studne/cisterny, rekonštrukciu hradného múra a tvorbu archeologickej expozície.

Súčasťou projektu je vytvorenie sokoliarskeho dvora spojeného s prezentáciou umenia dravých vtákov a ich využitia na AVES terapiu. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je súčasťou projektu prezentácia dobových hradných remesiel.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk