KONTYNUOWAĆ
Zamek Lubowla - ujawnia swoje tajemnice
ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK
dwóch najważniejszych władców europy środkowej, anno domini 1412
Zamku Lubowla – Maurycy Beniowski
tam się dobrze darzy
na zamku Lubowla - Isabella De Bourbon

na Zamku Lubowla 1655 – 1661