Ľubovnianske múzeum búra ďalšie bariéry!

Tentokrát sprístupňuje skanzen pre osoby s autizmom.

V rámci projektu Remeselná vandrovka pre znevyhodnené skupiny obyvateľstva sa Ľubovnianske múzeum snaží priblížiť život jednoduchého ľudu aj pre osoby s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom tejto stránky umožňujeme učiteľom, vychovávateľom a rodičom pripraviť svoje deti na návštevu ľubovnianskeho skanzenu a dovoliť im získať nové zážitky.

Parkovisko

Vstupná brána

Vstup do ľubovnianskeho skanzenu

Pokladňa skanzenu

Pokladňa

Interiér pokladne

Gréckokatolícky chrám z Matysovej

Chrám je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a bol postavený v roku 1883.  Je najcennejším objektom ľubovnianskeho skanzenu. Interiér kostola zdobí ikonostas z 1. polovice 18. storočia.

Dom z Veľkého Lipníka

Dom bol postavený v roku 1922. Posledným majiteľom bol Michal  Šesták. Okrem poľnohospodárstva sa gazda venoval aj drotárstvu. Dom prezentuje sviatky Veľkej noci.

Dom pastiera z Litmanovej

Domček obecného pastiera z roku 1921, ktorého majiteľom bol Adam Šepták. Jeho rodina bola veľmi chudobná, tak okrem pasenia dobytka si zarábal opravovaním obuvi, strihaním mužov a podobne. Dom stál na konci dediny. Je rozdelený na izbu a pitvor, v ktorom je umiestnená pec na pečenie chleba.

Dom obecného richtára z Veľkej Lesnej

Majiteľ Štefan Čensčák bol niekoľko rokov obecným richtárom. Vlastnil 6 hektárov pôdy, pár koní a privyrábal si furmankou. Bričkou dopravoval miestnych obyvateľov na železničnú stanicu do Podolínca.

Roľnícka usadlosť z Údola

Usadlosť postavil sedliak Mikuláš Soroka v 1. polovici 20. stor. V obci bol považovaný za bohatého gazdu. Tvorí ju obytný dom, maštaľ, stodola a sýpka. Interiér izby je upravený pre život viacgeneračnej rodiny. Priestor okolo stola v hlavnej izbe približuje oslavu Vianoc v kruhu blízkej rodiny.

Rodinný dom z Údola

V dome je zriadená expozícia národnej školy z obdobia 1. Československej republiky spojená s bytom pre učiteľa. Povinná školská dochádzka bola pre deti od 6 do 12 rokov. Deti však museli pomáhať doma pri poľnohospodárskych prácach a pasení dobytka a školu preto navštevovali prevažne len v zime.


ZVEREJNENÝ SOCIÁLNY PRÍBEH

V prípade záujmu môžte s deťmi absolvovať tvorivé dielne o spracovaní ľanu. Predstavíme Vám aká je cesta ľanu od semiačka až ku košeli. Deti sa budú interaktívne zapájať do jednotlivých krokov spracovania ľanu, a tak vnímať celý proces aj dotykom.

Viac informácií:
info@hradlubovna.sk, 052/4322422, 0910340050
Kontaktná osoba: Otília Barlíková


Projekt je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kulúry Slovenskej republiky.