בסוף שנת 1944 התרחשו אירועים דרמטיים בכפר סקלנה. במקום בו אתם עומדים היתה בעבר החווה של משפחת פאבול ואנה אימריך וחמשת ילדיהם. בני משפחת אימריך סיכנו את עצמם מאוד כאשר הסתירו משפחה יהודית שעמדה להישלח למחנה ריכוז. היו אלה כמה מבני משפחת הוניג שהתגוררו בכפר הסמוך מלי ליפניק. כאן הסתתרו ההורים יטי ועמנואל עם שני בניהם, מוריץ (משה) ושמעון. שני הבנים ואחיהם צבי-אלימלך (ארנסט) ויוסף-אריה היו פרטיזנים בתנועת ההתנגדות המקומית. אולם, מישהו דיווח על מקום המחבוא שלהם, וכתוצאה מכך, פשטו אנשי ס”ס על החווה. במהלך הפשיטה הקיפו אנשי הס”ס את כל איזור החווה. מוריץ ושמעון הוניג הסתתרו במתבן הבית שבמורד הגבעה, בתוך ארגז עץ מיוחד שנקבר תחת ערימת חציר (הוריהם, יטי ועמנואל לא היו בחווה באותה עת). בסרטונים הבאים אפשר לראות את מוריץ ושמעון מספרים על חוויותיהם: https://www.honig.org.il/blank-5.
אנשי הס”ס הציתו את האסם הראשי עם הסככות כי חשבו שהיהודים שהם מחפשים מסתתרים שם. האש אחזה מיד באסם שהיה מלא בקש והוא נשרף עד היסוד. למרות האיומים על כל בני המשפחה ומעצרו של פאבול אימריך בהמשך, האחים הוניג לא הוסגרו ולא נמצאו. “ניסים קורים”. בזמן השריפה החלה לנשוב רוח מזרחית חזקה שהסיטה את הלהבות מן הבית וממקום המסתור. לא רק אזרחים מקומיים אמיצים שעזרו לכבות את האש היו שם, אלא גם יד ההשגחה העליונה שהשתתפה בסיפור והתערבה באמצאות רוח חזקה.
לוח מידע זה הוצב כאן בשנת 2019 לרגל יום השנה ה -75 לאירוע אז התקיים בטירה בסטרא לובובנה כנס שכותרתו “הרוח המזרחית ממרומים”. בכנס זה נפגשו צאצאיהם של משפחות הוניג ואימריך, והשתתפו בו אנשים נוספים הקשורים לסיפור. תודה עמוקה נתונה למוזיאון הטירה בסטרה לובובנה על מעשה הנצחה זה.

צילום: חוות אימריך ב – 2001
צילום: משפחת אימריך ב -1949
צילום: מחבואם של מוריץ ושמעון הוניג