Autorka: Mgr. Františka Marcinová, PhD.

Rodina Raisz zasiahla dejiny hradu Ľubovňa iba na krátkych 55 rokov. Potomkovia rodiny však ľubovnianske hradné panstvo navštevuje dodnes. Počas medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa konalo v sobotu 20.5.2017 sme si život tejto významnej rodiny pripomenuli. V nočnom programe sme návštevníkom priblížili život rodiny nie len počas obdobia, kedy bývali na hrade. Juraj Félix Raisz kúpil hrad v roku 1825, po tom, čo okolo neho prechádzal zo svojej cesty z hradu Niedzieca za 58 475 forintov. Reagoval tak na inzerát, ktorý bol vydaný uhorskou komorou v Prešporských novinách 27. apríla 1821. Uhorská komora v ňom ponúkala na predaj nielen hrad Ľubovňa a hradné panstvo Podolínec, ale aj okolité dediny, či železnú pec v Jakubanoch. Rodina sa na hrad presťahovala v roku 1827. Apolónia Theoke Csépenfálvyová – manželka Juraja Raisza nebola z tohto sťahovania nadšená. Nechcela opustiť svoju milovanú Levoču a presťahovať sa do nehostinného prostredia kamenného hradu. V roku, keď sa presťahovali na hrad začali viesť Hosťovskú knihu, do ktorej boli zapísané mnohé udalosti, ktoré sa stali na hrade i v okolí. Iba dva roky po príchode do Starej Ľubovne rodinu opustil milovaný syn Alexander. K zmierneniu smútku nepomáhal ani syn Július, ktorého mnohí pokladali za čiernu ovcu rodiny. Svoje vojenské ambície si napĺňal predovšetkým vďaka otcovým financiám. Jeho hon za titulmi a uznaním mierne upokojilo stretnutie s cisárom Ferdinandom a cárom Mikulášom. Milostná aférka s dámou vyššieho postavenia nenaplnila jeho očakávania. Najväčšiu radosť robil rodičom najmladší syn Konštantín – Szilárd. Ten zdedil hrad, potom, čo iba rok po matkinej smrti zomrel aj otec Juraj Félix Raisz. V roku 1880 nestihol splatiť exekučnú splátku a tak musel hrad predať. Nesplnil tým poslednú otcovu žiadosť na udržanie tohto sídla. Potomkovia po meči dodnes používajú prívlastok Lublóváry – Ľubovnianskohradský. V programe počas Noci múzeí a galérií účinkovali aj členovia skupiny historického šermu Bojník z Bojníc, ktorí návštevníkom pripravili nočnú ohňovú šou.

Fotografie z podujatia.