HRAD NEPOČUJÚCIM

Dňa 11. novembra 2013 sprístupnilo Ľubovnianske múzeum hrad pre nepočujúcich. Podporovateľmi tejto myšlienky sú Ministerstvo kultúry SR a Spojená škola P. Sabadoša internátna v Prešove.

Sprístupnenie hradu nepočujúcim spočíva vo využívaní moderných technológií umožňujúcich vloženie videozáznamu obsahujúceho prerozprávaný sprievodný text do posunkovej reči. Virtuálny záznam si návštevníci môžu stiahnuť pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje čítanie QR kódov. Výroba virtuálnych sprievodných textov bola finančne podporená za pomoci dotačného systému MK SR v roku 2013.

Pre návštevníkov bez potrebného technického zabezpečenia je pripravených 5 tabletov na bezplatné zapožičanie, prednastavených na jednoduché používanie.

Priestor na realizáciu dostali aj študenti Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove pre nepočujúcich, ktorí sa zhostili úlohy tlmočníkov. Pod vedením pedagógov tlmočili do posunkovej reči odborné texty a vytvárali novotvary v posunkovej reči.