HRAD NEVIDIACIM

Po úspešnom sprístupnení Ľubovnianskeho skanzenu nevidiacim a slabozrakým v roku 2011, sa Ľubovnianske múzeum rozhodlo takéto služby poskytovať aj na hrade Ľubovňa. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Vojenských lesov a majetkov SR, Občianskeho združenia „Priatelia hradu Ľubovňa“ a Únie nevidiacich a slabozrakých sa táto myšlienka mohla zrealizovať.

Hrad a skanzen v Starej Ľubovni

sú ojedinelými kultúrnymi zariadeniami v rámci Slovenskej republiky, ktoré takéto formy kultúrneho dedičstva ponúkajú.

V rámci projektov boli pripravené popisné a sprievodné texty v Braillovom písme, vodiaca línia, haptické modely a bronzová maketa hradu Ľubovňa.

Na I. nádvorí hradu Ľubovňa sa nachádza vodiaca línia s popismi v Braillovom písme. Taktílne môžu nevidiaci a slabozrakí spoznávať kamenné tabule nachádzajúce sa v lapidáriu. Podobu hradu spoznajú vďaka bronzovej makete.  Ani poľské korunovačné klenoty neostanú neznámou. V hradnej kaplnke si môžu nevidiaci hmatom preskúmať korunovačné jablko. Vďaka hovorenému slovu v dvoch krátkych animovaných filmoch sa návštevník dozvie, ako bol hrad Ľubovňa postavený a ako sa počas jeho histórie na ňom žilo.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.