HRAD NEVIDIACIM

Po úspešnom sprístupnení Ľubovnianskeho skanzenu nevidiacim a slabozrakým v roku 2011, sa Ľubovnianske múzeum rozhodlo takéto služby poskytovať aj na hrade Ľubovňa. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Vojenských lesov a majetkov SR, Občianskeho združenia „Priatelia hradu Ľubovňa“ a Únie nevidiacich a slabozrakých sa táto myšlienka mohla zrealizovať.

Hrad a skanzen v Starej Ľubovni

sú ojedinelými kultúrnymi zariadeniami v rámci Slovenskej republiky, ktoré takéto formy kultúrneho dedičstva ponúkajú.

V rámci projektu boli pripravené popisné a sprievodné texty v Braillovom písme, vodiaca línia a bronzová maketa hradu Ľubovňa.

Vodiaca línia pre nevidiacich a slabozrakých sa na I. nádvorí hradu Ľubovňa slávnostne sprístupnila dňa 16. 5. 2013. Otvorenia sa zúčastnili aj deti zo Spojenej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.