História dáva každému národu pečať výnimočnosti. Je potrebné ju skúmať aby sa dnešná spoločnosť mohla poučiť z minulosti, ktorú už raz prežila. V tomto humanistickom duchu sa niesla aj medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Husiti a bratríci na Slovensku.“

Nápad zorganizovať túto konferenciu vznikol preto, lebo výskum aj v tejto oblasti pokročil a celá problematika si zaslúžili komplexnejšie spracovanie na vedeckej úrovni.

Organizátormi konferencie boli tri spišské múzeá, Múzeum Červený Kláštor, Múzeum v Kežmarku a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. Všetky tri inštitúcie pracujú na výskume regionálnych dejín, kde husitské a bratrícke vojská zohrali dôležitú úlohu. Napríklad, Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore bol dobytý husitmi v roku 1433. Podobný osud doľahol vtedy aj na mesto Kežmarok.

Hlavný program konferencie, prezentácia jednotlivých príspevkov, prebehol v Kongresovej sále Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore v dňoch 14. 10. – 15. 10. 2014. Organizátori zvolili práve toto miesto nie len kvôli tomu, že kláštor bol obsadený husitmi, ale tiež pre genius loci tohto miesta. Atmosféra objektu, v spojení s krásou okolitej prírody, vytvorili výbornú tvorivú a priateľskú náladu medzi prednášajúcimi aj hosťami.

Celkovo sa konferencie zúčastnilo 14 prednášajúcich, ktorí počas dvoch dní prezentovali výsledky svojej vedeckej činnosti. Zúčastnili sa na nej odborníci z Poľskej, Českej a Slovenskej republiky. Témy jednotlivých príspevkov boli zamerané tak, aby zachytávali čo najviac zložiek spoločnosti. Keďže história je o ľuďoch a má byť pre ľudí, odzneli tu príspevky o vojenstve v polovici 15. storočia, o politickej situácií, architektúre, teológií, ale aj o vývoji jazyka, šerme, či odievaní v tom čase. Okrem odbornej verejnosti sa na konferencií zúčastnila aj laická verejnosť, záujemcovia o históriu, či učitelia dejepisu so svojimi žiakmi.

Prezentáciou jednotlivých príspevkov sa to však nekončí. Organizátori chcú vydať zborník, kde budú všetky príspevky zhrnuté a publikované v celom rozsahu.

Fotografie z konferencie nájdete TU.

V Starej Ľubovni, 16. októbra 2014

Autor: Mgr. Peter Žarnovský