Autor: Mgr. Daniela Reľovská

V polovici marca si pripomíname sviatok sv. Jozefa. S ním sa spájajú mnohé jarné pranostiky. Deň sv. Jozefa pripomínal začiatok poľnohospodárskych prác a ľudia sa začali pripravovať na sadbu.

Ježiš Kristus v chráme

O živote sv. Jozefa sa veľa nevie, spomína sa najmä v evanjeliu podľa Matúša a evanjeliu podľa Lukáša.  Jozef bol vybraný ako ženích Panny Márie. Počas ich zasnúbenia, Mária počala z Ducha svätého. Podľa vtedajších zákonov mal právo dať ju ukameňovať, on ju však rozmýšľal potajomky prepustiť. Vo sne sa mu však zjavil anjel, ktorý ho oboznámil s nepoškvrneným počatím a nabádal ho vziať si Máriu za manželku. Pred narodením Ježiša sa spolu s Máriou presunul do Betlehema, kvôli veľkému sčítaniu ľudu. Tam sa narodil Ježiš Kristus a Jozef sa stal jeho pestúnom. Vďaka tomu sa objavuje aj v ďalších scénach Ježišovho života ako hlava rodiny, ako napr. Klaňanie pastierov, Klaňanie troch kráľov, Obetovanie Krista v chráme, Útek do Egypta. Poslednou scénou, v ktorej sa Jozef objavuje je Dvanásťročný Ježiš v chráme. Po tejto scéne už nie je zobrazovaný v spoločnosti Márie a Ježiša. Evanjelium však jeho smrť nespomína, preto sa predpokladá, že Jozef umrel pred začatím Ježišovho verejného života (Krst Krista).

Ikonografia sv. Jozefa

Jestvuje viacero typov zobrazení sv. Jozefa. Zvyčajne bol zobrazovaný ako starší muž so sivými vlasmi a bradou. V odeve, ktorý je v odtieňoch hnedej a zelenej. Zelená v tomto prípade symbolizovala nádej, mladosť a očakávanie, zatiaľ čo hnedá bola farbou zeme a všetkého dočasného. Symbolizovala skromnosť a chudobu. Jozef bol povolaním tesár, preto sa často zobrazuje aj s tesárskym náradím, či v stolárskej dielni. Jedným z jeho individuálnych atribútov je ľalia, s ktorou ho často vidno aj na zobrazeniach sv. Rodiny.  

Sv. Jozef

Prvá scéna, ktorá sa spája so sv. Jozefom je Zasnúbenie Panny Márie. Toto zobrazenie sa však často nenachádzalo v domácnostiach. Najčastejším typom, nachádzajúcim sa v zbierkach ĽM je samostatné zobrazenie sv. Jozefa. Na týchto obrazoch ho zvyčajne okrem ľalie sprevádza aj malý Ježiš (ďalší individuálny atribút), zvyčajne sediaci na jeho pravej podloženej ruke. Ježiš obvykle drží v jednej ruke kráľovské jablko a druhú ruku má zloženú v žehnajúcom geste. Na niektorých zobrazeniach však atribút ľalie drží malý Ježiš. Zaujímavým prvkom je najmä interakcia medzi dieťaťom a jeho pestúnom sv. Jozefom. Ten sa zvyčajne pozerá na Ježiša v láskyplnom otcovskom geste, v niektorých prípadoch má hlavu mierne naklonenú k chlapcovi.

Sv. Rodina
Svätá Rodina
Sv. Rodina s anjelmi

Ďalším najčastejšie zobrazovaným typom, na ktorom sa nachádza sv. Jozef sú obrazy sv. Rodiny. Tie patrili medzi najobľúbenejšie a vlastnila ich skoro každá domácnosť. Aj pri nich však nachádzame menšie rozdiely v znázornení. Obvyklými boli vyobrazenia v krajinnom prostredí so sv. Rodinou v popredí. Jozef s Máriou stoja vedľa Ježiša z oboch strán, ktorý je zvyčajne osvietený lúčom svetla od Ducha svätého alebo zobrazenia Boha v hornej časti obrazu. Jozef je sprevádzaný ľaliou alebo pastierskou palicou. Ďalším typom sú obrazy sv. Rodiny v dielni. Sv. Jozef bol stolár a tak často býval zobrazovaný aj zo stolárskym náradím. Na zobrazeniach sv. Rodiny je zvyčajne pri hobľovaní dreva, zatiaľ čo Mária sedí v jeho blízkosti a pradie. Ježiš býva znázorňovaný v rozličnom veku, v záležitosti od toho ho nachádzame aj pri rôznych činnostiach.

Jedným z neobvyklých obrazov je sv. Rodina s anjelmi. Panna Mária v popredí drží v náručí spiaceho Ježiška, v pozadí je sv. Jozef. Pri nich stojí skupinka anjelov hrajúcich na hudobné nástroje. Zobrazení znázorňujúcich sv. Rodinu je mnoho, všetky sa však pridŕžajú tematiky milujúcej a pokojnej rodiny.

Scény zo života Krista

Sv. Jozefa často nachádzame aj v prvých scénach Ježišovho života. Prvým z takýchto zobrazení sú scény z Betlehemu (Narodenie Krista, Klaňanie pastierov, Klaňanie troch kráľov). Jozef zvyčajne stojí v pozadí za Máriou a Ježišom, niekedy sa jemne podopiera o pastiersku palicu. Zvyčajná ľalia, s ktorou ho môžeme zväčša nájsť, na týchto zobrazeniach chýba.

Útek do Egypta
Útek do Egypta

Ďalším častým zobrazením sv. Rodiny je aj známy Útek do Egypta. Mária s Ježišom v náručí sedí na oslovi, zatiaľ čo Jozef kráča vedľa nich, alebo mierne v popredí. Zvyčajne má na jednom pleci palicu, cez ktorú má prehodené vrecúško.

V zbierkach ĽM sa nachádza nezvyčajné zobrazenie Úteku do Egypta, ktoré po krajoch obsahuje menšie zobrazenia z Jozefovho života počínajúc Narodením Krista. Nezvyčajným zobrazením je najmä smrť sv. Jozefa, ktorá nebýva často zobrazovaná. V biblii sa presný čas Jozefovho úmrtia nespomína. Na znázornení leží Jozef v posteli a po jeho stranách sedí Panna Mária s dospelým Ježišom. Touto neobvyklou scénou sa taktiež uzatvára aj život sv. Jozefa. So sviatkom patróna otcov, tesárov, robotníkov a zomierajúcich zvyčajne prichádza aj dlho očakávaná jar.


Použitá literatúra

NÁDASKÁ, Katarína.: Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch. Bratislava: Fortuna Libri, 2012.

RUSINA, Ivan – ZERVAN, Marian.: Životy svätých. Bratislava: Pallas, 1994.

STUDENÝ, Jaroslav.: Křesťanské symboly. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1992.