Autor: Mgr. Petra Líšková

Múzeum vydalo ďalší prepis rukopisov Jána Lazoríka

V roku 2020 vydalo Ľubovnianske múzeum aj druhú publikáciu z edície Etnografických zápisníkov Jána Lazoríka. Pokračuje tak v iniciatíve sprístupňovania archívnych etnografických zápisníkov a rukopisov Jána Lazoríka širokej laickej a odbornej verejnosti.

“Druhá publikácia čitateľovi ponúka zaujímavé a hodnotné informácie o remeselnej a domáckej výrobe vo vybraných lokalitách okresu Stará Ľubovňa a Sabinov. Tie boli zozbierané počas terénnych výskumov na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia,” uviedol riaditeľ múzea Dalibor Mikulík.

Jednotlivé časti prepisu sú doplnené anotáciami, ktoré čitateľovi pomôžu ľahšie sa orientovať pri jednotlivých témach. Odborne ich pripravila etnografka Monika Pavelčíková. Autori publikácie do prepisu archívneho prameňa zahrnuli aj fotografie originálnych kresieb výskumníka, ktoré zachytávajú pracovné náradie a postupy. Publikácia vo svojom úvode stručne približuje históriu remeselnej a domáckej výroby v Starej Ľubovni a jej okolí. Táto kapitola je obohatená archívnymi dobovými fotografiami.

Múzeum publikáciu vydalo v roku, keď si pripomíname 100 nedožitých rokov Jána Lazoríka, ako aj 100. výročie existencie ovocinárstva na Slovensku. Pri tejto príležitosti publikácia približuje osobnosť Jána Lazoríka ako ovocinára, šľachtiteľa a ochranára prírody, pričom v tejto oblasti vďaka svojej práci zanechal nezmazateľnú stopu. Autormi textu sú jeho potomkovia, Blahoslav a Igor Lazoríkovci,” doplnil Dalibor Mikulík.

Vydanie druhej publikácie zápisníkov Jána Lazoríka, ako aj vedecko výskumnú činnosť o vojakoch zo Starej Ľubovne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.