Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni si v roku 2015 mnohými aktivitami pripomína 30. výročie sprístupnenia ľubovnianskeho skanzenu verejnosti. Výročie múzeum oslávi spolu s partnerským Muzeom okregowym v Nowym Saczu, ktoré si v tom istom roku pripomína 40. výročie skanzenu – Sądeckego parku etnograficznego. Po spoločnom rokovaní sa naše inštitúcie rozhodli tieto významné výročia osláviť spoločným projektom s názvom Spolu máme 70 rokov –Razemmają70 lat.

K spoločným aktivitám v jarných mesiacoch patrila propagácia jubilujúcich skanzenov v slovenských a poľských médiách, výmenné národopisné programy (máj, august) zamerané na propagáciu ľudovej kultúry našich susedných regiónov, výroba dokumentárneho filmu o skanzene v Starej Ľubovni a pod. Vyvrcholením spoločného projektu bude odborná konferencia za účasti pracovníkov slovenských a poľských múzeí v prírode, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 16. septembra 2015 v Nowym Saczu a v Starej Ľubovni. Hlavnou témou konferencie bude Rodina v tradícii dedinskej society s multikultúrnym  aspektom.

Konferencia bude tiež príležitosťou na prehĺbenie spolupráce medzi slovenskými a poľskými odborníkmi spojená s výmenou skúsenosti pri riešení   problémov ochrany duchovnej kultúry a jej uplatnenia v podmienkach múzea, a to najmä múzea v prírode. Rovnako nám záleží na výmene skúseností pre zvýšenie príťažlivosti múzeá v prírode a to nielen zo strany unikátnych priestorových objektov a organizovaním zaujímavých tematických podujatí, ale aj   využívaním inovácií vo vzťahu k modernému publiku a zároveň so zachovaním historickej a etnografickej pravdy a jej  harmonického začlenenia do areálu skanzenu.

Odborné príspevky prednášajúcich budú vydané v medzinárodnom zborníku Sandecko-spišské Zošity č. 9, ktorý plánujeme vydať do konania konferencie.

Ľubovniansky skanzen dostane aj svoje darčeky a to formou sprístupnenia troch objektov s expozíciami: Hospodársky trakt z Ruskej Vole (expozícia stropných trámov a poľnohospodárskych strojov), Drevenica č. 100 z Veľkého Lipníka a Kaplnka Panny Márie. Darčekom pre skanzen a jeho návštevníkov bude historicky prvý sprievodca Ľubovnianskym skanzenom v knižnej podobe.

Ľubovniansky skanzen oslavuje ( 1985 – 2015Najbližšie, dňa 23. augusta 2015, sa v ľubovnianskom skanzene pre širokú verejnosť uskutoční kultúrny program s prezentáciou folklóru, ľudových remesiel a gastronómie našich susedných a prihraničných regiónov Spiša a Sandecka, na ktorý Vás srdečne pozývame.