Obraz Ľudovíta I. Veľkého

Jedným z najvzácnejších obrazov v zbierkach Ľubovnianskeho múzea – hradu je obraz uhorského kráľa, Ľudovíta I. Veľkého. Obdobie vlády tohto panovníka je v dejinách Uhorska označované, ako jedno z najlepších období. Ľudovít I. Veľký bol synom uhorského kráľa, Karola Róberta. Pochádzal z dynastie Anjou. V Uhorsku vládol v rokoch 1342 – 1382. Od roku 1370 až do svojej smrti bol aj poľským kráľom a spojil tak obe krajiny personálnou úniou.

Tento uhorský panovník je veľmi významný aj pre Starú Ľubovňu. V roku 1342 udelil nášmu mestu kráľovské privilégia. Staroľubovňania si odvtedy mohli volil svojho richtára, svoj magistrát a tiež vlastného farára. Obraz nechali namaľovať obyvatelia mesta Stará Ľubovňa z vďačnosti za to, že im kráľ udelil tieto výsady. Nevie sa presne z ktorého obdobia pochádza, predpokladá sa, že bol namaľovaný niekedy v 19. storočí. Jeho rozmery sú: šírka 150 cm, výška 180 cm. Je namaľovaný na plátne technikou olejomaľby a je v čiernom drevenom ráme.

Pôvodne obraz visel v budove starej radnice na námestí v Starej Ľubovni. Dole je latinský text, ktorý hovorí o tom, že obraz dali namaľovať obyvatelia Starej Ľubovne a že Ľudovít I. udelil nášmu mestu také privilégia, aké mali obyvatelia Košíc. V rohoch sú dvaja anjeli s erbmi. Sú to symbolické zobrazenia Ľudovítových dcér, vľavo je s uhorským erbom Mária, neskoršia kráľovná Uhorska a vpravo je s poľský erbom sv. Hedviga, neskoršia kráľovná Poľska. Dnes môžete vidieť obraz Ľudovíta I. Veľkého v Historickej expozícií hradu Ľubovňa.