MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND

ZDRUŽENIE A POSTERIORI: RÓMOVIA KARPATSKÍ Z POHRANIČIA POĽSKO-SLOVENSKÉHO

visegrad_fund_logo_blue_400_01

Cieľom projektu bola výroba dokumentárneho vzdelávacieho filmu o Rómoch žijúcich v Karpatoch na poľsko-slovenskom pohraničí. Film je vydaný na DVD nosičoch a vyexpedovaný do základných a stredných škôl, škôl s humanitným zameraním, úradov samospráv, verejnej správe a osobám zaoberajúcim sa rómskou problematikou. Film má pomôcť porozumieť rómskemu spoločenstvu prevažne žijúcemu v izolácii od majoritnej spoločnosti, upozorniť na jeho problémy a spoznať jeho kultúru a obyčaje.

Dokumentárny a vzdelávací film bude trvá 45 minút a ukáže každodenný život Rómov z vybraných lokalít. Zameriavame sa na rómske osady na poľskej strane v Maszkowiciach, Krościenku, Koszarach, Czarnej Górze a Nowym Saczu a slovenské rómske osady v Prešovskom kraji. Vo filme je ukázané ako fungujú skupiny Rómov, funkčnosť sociálnych opatrení, čím sa zaoberajú jednotliví členovia spoločenstva, aké problémy ich trápia, aký majú vzťah k vzdelávaniu mladej generácie a ako si predstavujú svoju budúcnosť. Chceme tiež predstaviť históriu a kultúru karpatských Rómov prostredníctvom fotografií, filmov, písomností a ústneho podania, výpovedí odborníkov zaoberajúcich sa rómskou problematikou a tiež samotných Rómov. Pre objektívne vnímanie Rómov je vo filme priestor aj pre vyjadrenia osôb z nerómskeho prostredia, susedov, pracovníkov inštitúcií zaoberajúcich sa týmto spoločenstvom. V rámci prezentácie filmu sa uskutočnila konferencia pre učiteľov, pracovníkov úradov samospráv zaoberajúcich sa miestnymi skupinami a predstaviteľov mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú prácou s národnostnými a etnickými skupinami. Okrem prehliadky filmu sme zorganizovali panelovú diskusiu za účasti poľských a slovenských špecialistov na rómsku problematiku, pracovníkov úradov a inštitúcií, ktorí denne pracujú s Rómami a tiež s predstaviteľmi rómskeho prostredia. Navyše film bol vysielaný v káblovej sieti v Nowym Saczu v rámci vlastných programov, na internetovej stránke Združenia A posteriori a na YouTube.

Dokumenty na stiahnutie

PDF: 1 | 2

Film na YOUTUBE

  • Film je dvojjazyčný poľsko-slovenský.

  • Projekt bol realizovaný v mesiacoch jún 1013 až máj 2014.

  • Partnerom projektu bolo Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

  • Projekt bol spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom